VietChristian
VietChristian
nghe.app

Mùa Gặt

Mùa Gặt

Ma-thi-ơ 13:24-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/23/2011; 2122 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1.14 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Những Ví Dụ Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.28 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)91
2Mục Vụ Của Tôi Tại Hội Thánh Orange (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Lạc Đà Và Lỗ Kim (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
4Tin Lành Cho Muôn Dân (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Môn Đệ Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.