VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Được Cứu Bởi Ân Điển, Được Phục Vụ Bởi Ân Điển

2 Ti-mô-thê 1:9
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:10/30/2016; P: 11/3/2016; 592 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/13/2019 7:8:6
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Ti-mô-thê 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Ti-mô-thê 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1, 18069.28 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vượt Qua Giông Tố Cuộc Đời (Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn)2
2Nghĩa Phu Thê (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Người Được Phước (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Làm Gì Khi Đau? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Tại Sao Chúa Gọi Bạn Là Quản Gia? (Mục Sư Lê Phước Thuận)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.