VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Được Cứu Bởi Ân Điển, Được Phục Vụ Bởi Ân Điển

2 Ti-mô-thê 1:9
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:10/30/2016; P: 11/3/2016; 605 xem 8 lưu
Xem lần cuối 0.95 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Ti-mô-thê 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Ti-mô-thê 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.95 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Neo trong Sóng Gió (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
2Ít Lâu Nữa (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Người Bị Băng Huyết (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Bỏ Sự Sống Mình (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.