VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Hãy Vui Mừng

Hãy Vui Mừng

Ê-sai 35:1-7; Thi-thiên 126:4-9; Lu-ca 2:9-12
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:12/19/2010; 1391 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.08 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 35, Thi-thiên 126, Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 35, Thi-thiên 126, Lu-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US0.13 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Không Lo Chúng Ta Chết Sao (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
2Bị Thế Gian Ghét (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Chớ Nghi Ngờ Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Hai Người Theo Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Vững Tiến Trong Thập Niên Mới (Mục Sư Trần Thiện Đức)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.