VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Một Hội Thánh Có Hập Lực

Một Hội Thánh Có Hập Lực

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-22
Mục Sư Phạm Thanh Vũ
C:1/30/2011; 1208 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.69 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, , US0.73 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Mặc Chiếc Áo Thánh (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Bị Thế Gian Ghét (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Kinh Nghiệm Ly Hương Của Người Do Thái (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Giai-ru Một Người Cha Cao Cả (Mục Sư Ngô Đình Can)1
5Hội Thánh Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.