VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Khi Nào Chúa Đến

Khi Nào Chúa Đến

Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/27/2011; 2310 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 14:52:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Những Ví Dụ Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2675.65 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lý Do Tôi Tin Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)4
2Biến Ếch Thành Hoàng Tử (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)4
3Hỏi Chúa Khi Gặp Khổ Nạn (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Vô Đạo? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Sống Bởi Đức Tin Hay Mắt Thấy (Mục Sư Phan Vĩnh Cự)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.