VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Khi Nào Chúa Đến

Khi Nào Chúa Đến

Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/27/2011; 2509 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 22:1:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Website, Hội Thánh Tin Lành Orange, Những Ví Dụ Của Chúa Giê-xu.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.