VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Summer Photo

Lời tiên tri về 70 tuần lễ

Đa-ni-ên 9:24-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2002; 1293 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 13:54:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Đa-ni-ên 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Đa-ni-ên 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US323.58 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trước Và Sau (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
2Lời Cảnh Cáo Nghiêm Trọng (Mục Sư Đặng Quy Thế)1
3Một Năm Mới Bình An (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Đẩy Lui Bóng Tối (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
5Hãy Thức Canh (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.