VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Summer Photo

Lời tiên tri về 70 tuần lễ

Đa-ni-ên 9:24-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2002; 1400 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 15:11:24
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Đa-ni-ên 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Đa-ni-ên 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, France4956.95 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)42
2Theo Chúa Kiểu Giu-đa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
3Thánh Là Biết Tránh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
4Quyết Định Sinh Tử (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Tiếp Tục Biến Đổi (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.