VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Autumn Photo

Quyền năng của ngợi khen cảm tạ

Thi-thiên 18:3; Khải-huyền 5:11-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/24/2002; 1485 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 2:45:24
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 18, Khải-huyền 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 18, Khải-huyền 5.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Tạ Ơn.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.