VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Những Nhà Thông Thái Đánh Mất Giáng Sinh

Ma-thi-ơ 2:1-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/15/2002; 645 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 0:45:51
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam4878.92 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sụp Đổ (Mục Sư Trương Trung Tín)3
2Hễ Đất Còn, Lời Hứa Chúa Còn (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
3Có Phước Và Có Nghĩa (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Tại Sao Tôi Cần Lời Chúa? (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
5Ngài Mang Đến Hy Vọng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.