VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Người cha mà tôi muốn trở nên

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/15/2003; 325 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 12:13:12
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, Germany13617.14 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thi Hành Sự Kêu Gọi (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
2Đắc Thắng Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
3Sự Tỉa Sửa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Hành Trình Cứu Rỗi: Từ Bóng Tối Đến Ánh Sáng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
5Và Ê-sau Khóc (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.