VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Quyền năng trong lời nói

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/2/2003; 843 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 19:23:53
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Bước Ði Trong Quyền Năng.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.