VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Sức mạnh của lời chúc phước

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/16/2003; 685 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 0:0:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Bước Ði Trong Quyền Năng.


SốKhách từMới xem
1, Italy10168.87 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Quyền Năng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
2Nếu Chúa Chẳng Tiếc (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
3Sự Vui Mừng Trong Chúa (Mục Sư Lê Thành Hiệp)2
4Ban Cho (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Gia Phổ Của Hy Vọng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.