VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Summer Photo

Sức mạnh của lời chúc phước

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/16/2003; 733 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 1:17:32
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Bước Ði Trong Quyền Năng.


SốKhách từMới xem
1Troyes, France2634.34 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Tin Mang Lại Sự Sống (Mục Sư Hồ Vũ)2
2Giáo Lý Trong Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Uy Quyền Của Kẻ Tin (Mục Sư Đào Việt Tiến)2
4Tôi Được Phước (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Đắc Thắng Ngăn Trở Trong Lời Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.