VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Autumn Photo

Tin Lành cho kẻ nghèo

Lu-ca 4:15-21; Ê-sai 61:1-2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/30/2003; 628 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/28/2021 16:27:42
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4, Ê-sai 61.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4, Ê-sai 61.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Tại sao Ðức Chúa Jêsus Giáng Sinh, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.