VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Món quà vĩ đại

Giăng 3:16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/20/2003; 361 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 17:11:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Tại sao Ðức Chúa Jêsus Giáng Sinh, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France1809.68 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Giữ Đức Tin, Giữ Linh Hồn (Mục Sư Bùi Ngọc Hương)4
3Đức Tin và Sự Vô Tín (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Sống Gần Bạn (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Tăng trưởng trong sự Xức Dầu (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.