VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Bí quyết để tăng trưởng Hội thánh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/11/2004; 365 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 1:13:49
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US7707.34 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Trồng Kẻ Tưới (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Yêu Chúa (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
3Trông Cậy - Hy Vọng (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Lý Do Tìm Kiếm Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
5Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.