VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Bí quyết để tăng trưởng Hội thánh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/11/2004; 376 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.94 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.95 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1The Mission: No One Left Behind! (Pastor Dale Edwardson)2
2Tình Yêu Của Người Tin Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Chiên Con Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Người Được Cứu (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Bức Tranh Tứ Mã (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.