VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Trên cánh chim ưng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/18/2004; 418 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 6:52:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2439.98 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đèn Trời Soi Xét (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Đừng Yêu Thương Đầu Môi Chót Lưỡi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Ai Kiên Trì Cho Đến Cuối Cùng Sẽ Được Cứu (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Theo Chúa Được Gì? (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
5Hội Thánh Quan Tâm (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.