VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Summer Photo

Sống cho mục đích

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/15/2004; 379 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 17:58:57
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US423.45 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Cầu Như Vầy - Trình Dâng Thỉnh Cầu (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
2Biến Ếch Thành Hoàng Tử (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
3Kết Cỏ Ngậm Vành (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Nhen Lại Ơn Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Tôn Vinh Cha Trên Đất (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.