VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Sự Xức Dầu

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/6/2004; 325 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 12:57:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Sự Trang Bị Thiên Thượng.


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France2652.30 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Muôn Xuân (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
2Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Ba Điều Còn Lại (Mục Sư Nguyễn Văn Ba)2
4Mất Điều Quý Nhất (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Trung Thành Với Chúa (Mục Sư Trần Trọng Luật)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.