VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Sự Xức Dầu

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/6/2004; 339 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.58 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Sự Trang Bị Thiên Thượng.


SốKhách từMới xem
1, , US0.63 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)38
2Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)3
3Đi Trong Sự Sáng (Mục Sư Trương Văn Sáng)2
4Hôm Nay Ngươi Sẽ Ở Với Ta Trong Cõi Phước Hạnh (Pastor Dwayne Nordstrom)2
5Người Đầy Tớ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.