VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Sự Xức Dầu

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/6/2004; 303 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.29 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Sự Trang Bị Thiên Thượng.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.31 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Cơ Đốc Nhân Nhận Thức Với Tâm Trí Mới (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)2
3Hễ Bình Thì Đầy Nước (Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn)2
4Khi Hội Thánh Cầu Nguyện (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Người Làm Công Không Chỗ Trách Được (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.