VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Làm sao giữ sự Xức Dầu

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/27/2004; 311 xem
Xem lần cuối 12/11/2019 22:5:4
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Sự Trang Bị Thiên Thượng.


SốKhách từMới xem
1, Finland2954.58 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Giữ Đức Tin, Giữ Linh Hồn (Mục Sư Bùi Ngọc Hương)4
3Đức Tin và Sự Vô Tín (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Tinh Thần Giáng Sinh Yêu Thương (Mục Sư Trần Thiện Tri)1
5Ngọn Đèn Trong Đêm Tối (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.