VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Làm sao giữ sự Xức Dầu

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/27/2004; 292 xem
Xem lần cuối 7/14/2019 19:57:19
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Sự Trang Bị Thiên Thượng.


SốKhách từMới xem
1, France6056.15 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Giê-xu Trả Lời Những Câu Hỏi Của Gióp (Mục Sư Ngô Đình Can)3
2Mọi Sự Hiệp Lại Làm Ích (Pastor Doug Kellum)3
3Hãy Dùng Thân Thể Tôn Vinh Chúa (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
4Công Dân Thiên Chúa (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Tôi Bị Căng Thẳng Và Quá Mệt Mỏi (Mục Sư Trần Trọng Luật)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.