VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Summer Photo

Làm sao giữ sự Xức Dầu

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/11/2004; 301 xem 2 lưu
Xem lần cuối 57.44 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Sự Trang Bị Thiên Thượng.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US57.44 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Việc Tốt Cho Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Tín Đồ Thật (I) (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Từ Tuyệt Vọng Đến Hy Vọng (Mục Sư Lê Duy Tín)2
4Vô Nghĩa? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Lòng Nhân Từ Và Của Tế Lễ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.