VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Làm sao giữ sự Xức Dầu

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/11/2004; 309 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 23:14:9
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Sự Trang Bị Thiên Thượng.


SốKhách từMới xem
1, France4240.84 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Làm thế nào để liên hệ với người khác cách khôn ngoan thông sáng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Bạn Là Dê Hay Chiên (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1
4Đức Tin Trên Đất Khách Quê Người (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Đến Với Tội Nhân (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.