VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Vượt qua cản trở thuộc linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/8/2004; 393 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 13:10:45
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, France2352.30 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Xuân Vĩnh Cửu (Mục Sư Lê Văn Thái)4
2Làm Sao Biết Đó Là Tiếng Chúa (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
3Nói Gì Với Nhau (Pastor Hồ Long)2
4Tinh Thần Mời Gọi (Mục Sư Lê Thành Hiệp)2
5Bí Quyết Xây Dựng (Mục Sư Phan Trần Dũng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.