VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Vượt qua cản trở thuộc linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/8/2004; 380 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/10/2019 2:2:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, France9718.56 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ai Kiên Trì Cho Đến Cuối Cùng Sẽ Được Cứu (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)6
2Phụng Sự Chúa Hay Tiền Tài (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Dạy Người Trong Sự Công Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Chúa Bình An (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Không Thầy Đố Mầy Làm Nên (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.