VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Thừa nhận là khởi đầu của mọi sự

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/21/2004; 355 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/4/2020 2:8:49
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1886.38 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)34
2Bắt Đầu Của Sự Hoà Thuận (Mục Sư Trương Trung Tín)4
3Mù Hay Sáng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đấng Sống Trong Bạn (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
5Tiến Tới Để Đoạt Giải (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.