VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Học Biết Chúa Chúa ở đâu khi tôi cần Ngài?

Giê-rê-mi 23:23-24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/23/2005; 479 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 14:40:6
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giê-rê-mi 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giê-rê-mi 23.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US917.03 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trời Mới Đất Mới Với Con Người Mới (Mục Sư Lâm Văn Minh)4
2Mục Đích Sự Chịu Khổ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
3Thách Thức Mới (Mục Sư Lê Hồng Phúc)2
4Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Cây Gậy Của Môi-se (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.