VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Đức Chúa Jêsus Chiên Con Chịu Hy Sinh Của Đức Chúa Trời

Giăng 1:29; 1 Phi-e-rơ 1:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/20/2005; 465 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 15:13:0
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1, 1 Phi-e-rơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1, 1 Phi-e-rơ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France174.96 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thức Tỉnh (Mục Sư Lê Văn Thái)3
2Tôi Là Chiên Của Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Sống Trong Vinh Quang Hay Chết Trong Tội Lỗi (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Tự Do Hay Nô Lệ (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Cha Nào Con Nấy (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.