VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Autumn Photo

Đức Chúa Jêsus Chiên Con Chịu Hy Sinh Của Đức Chúa Trời

Giăng 1:29; 1 Phi-e-rơ 1:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/20/2005; 621 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.43 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1, 1 Phi-e-rơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1, 1 Phi-e-rơ 1.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Phục Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.