VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Autumn Photo

Tại sao biến cố Chúa Jêsus Phục sinh là điều tối quan trọng?

Giăng 8:25-30
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/27/2005; 555 xem 4 lưu
Xem lần cuối 53.28 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 8.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Phục Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.