VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Làm sao để đắc thắng sự cám dỗ

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/3/2005; 409 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 18:31:22
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Tăng Trưởng Thay vì Bỏ Cuộc.


SốKhách từMới xem
1, France3120.93 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)7
2Bạn Có Quản Lý Tiền Bạc Và Của Cải Theo Ý Chúa Chưa? (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
3Đừng Ngạc Nhiên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
4Tránh Khỏi Cơn Thạnh Nộ (Mục Sư Lê Phước Thiện)2
5Người Sống Biết Mình Sẽ Chết (Mục Sư Trần Trọng Luật)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.