VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Làm sao để đắc thắng sự cám dỗ

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/3/2005; 419 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.01 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Tăng Trưởng Thay vì Bỏ Cuộc.


SốKhách từMới xem
1Seattle, WA, US1.07 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Khi Yếu Đuối Ấy Là Lúc Mạnh Mẽ (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
2Làm Người Lính Giỏi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Ngôn Ngữ Của Nước Mắt (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Họ Làm Đau Lòng Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Sứ Vụ Tín Nhân 5 - Làm Sứ Giả Để Được Sai Phái (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.