VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Quyền Năng Đến Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/15/2005; 458 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 8:54:9
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Ngũ Tuần.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.