VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Gìn giữ miệng lưỡi

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/29/2005; 864 xem 10 lưu
Xem lần cuối 6/23/2020 11:53:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Tăng Trưởng Thay vì Bỏ Cuộc.


SốKhách từMới xem
1, Finland13250.13 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)40
2Đến Gần Chúa Hơn (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
3Chớ Quên Tạ Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)2
4Tin Và Sống II (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Niềm Vui Giáng Sinh (Mục Sư Trần Thiện Đức)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.