VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Gìn giữ miệng lưỡi

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/29/2005; 827 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.16 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Tăng Trưởng Thay vì Bỏ Cuộc.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.21 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trọng Tài (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Để Phước Cho Con - Nguyên Tắc Dạy Con (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
4Suy Tư Cuối Năm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Tiếp Tục Cuộc Đua Thuộc Linh (Mục Sư Nguyễn Văn Huệ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.