VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Cơ Đốc Nhân - Bước theo sự xức dầu của Chúa

Thầy Mai Tan David
C:6/5/2005; 323 xem
Xem lần cuối 2/22/2020 0:35:9
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, Germany4996.37 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)90
2Kính Sợ Chúa Là Nguồn Phước (Mục Sư Nguyễn Minh Thắng)3
3Không Thấy Mà Yêu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đừng Dối Lòng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Sáu Ấn Của Quyển Sách Mở Ra (Mục Sư Trương Trung Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.