VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Cơ Đốc Nhân - Bước theo sự xức dầu của Chúa

Thầy Mai Tan David
C:6/5/2005; 291 xem
Xem lần cuối 5/19/2019 8:47:29
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US3080.64 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Được Phước (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
2Món Quà Quý Nhất Trên Đời (Minh Nguyên)2
3Trọng Tâm Của Tất Cả (Pastor Terry Smith)2
4Món Quà Vô Giá (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Biết Mình Gặp Thời (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.