VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Phục hưng cá nhân, phấn hưng Hội Thánh để biến đổi cộng đồng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/14/2005; 434 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/5/2020 20:20:29
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US23654.62 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Mục Đích Sự Chịu Khổ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
3Tương Lai Dưới Lăng Kính Cơ Đốc (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Nơi Kín Đáo Của Đấng Chí Cao (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Sức Mạnh Của Đồng Tiền (Mục Sư Trần Thiện Đức)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.