VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Xin mặc lấy Quyền Phép trên con

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/23/2005; 516 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 3:36:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Bước Đi Trong Thánh Linh.


SốKhách từMới xem
1, France7042.11 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Muôn Xuân (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
2Xuân Ân Phước (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Năm Mới Nếp Sống Mới (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Tìm Gì? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Tôi Là Ai Mà Dám Ngăn Trở Việc Chúa (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.