VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Spring Photo

Xin mặc lấy Quyền Phép trên con

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/23/2005; 679 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/6/2022 3:4:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Bước Đi Trong Thánh Linh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.