VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Chìm ngập trong sự Hiện diện và Quyền năng của Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/30/2005; 517 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 1:37:22
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Bước Đi Trong Thánh Linh.


SốKhách từMới xem
1, , US5851.23 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trọng Tài (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Trong Mọi Sự Chúa Là Đấng Tốt Lành (Phần 1) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Người Bạn Chân Tình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Thánh Thi Cảm Tạ (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Giờ Cuối Cùng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.