VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Autumn Photo

Chìm ngập trong sự Hiện diện và Quyền năng của Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/30/2005; 625 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.47 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Bước Đi Trong Thánh Linh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.