VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Học bước đi trong Thánh Linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/6/2005; 755 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/2/2019 20:7:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Bước Đi Trong Thánh Linh.


SốKhách từMới xem
1, France20483.05 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nhà Cha Ta (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Đoàn Người Nghinh Đón Chúa (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Gương Mẫu Sự Biến Đỗi (Pastor Doug Kellum)1
4Cầu Nguyện Trong Sự Bách Hại (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
5Bản Tính Đức Chúa Trời - Ân Điển - Quyền Năng Biến Đổi Đời Sống (P1) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.