VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Autumn Photo

Ánh Sáng của Chúa Giáng Sinh cho những ngày đen tối của cuộc đời

Giăng 1:1-14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/25/2005; 644 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 4:26:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Tái Khám Phá Vương Quốc Đức Chúa Trời, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.