VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Ánh Sáng của Chúa Giáng Sinh cho những ngày đen tối của cuộc đời

Giăng 1:1-14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/25/2005; 557 xem 8 lưu
Xem lần cuối 0.20 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Tái Khám Phá Vương Quốc Đức Chúa Trời, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US0.25 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)40
2Ngạc Nhiên (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Làm Môn Đệ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Báp Têm Trong Đức Thánh Linh Và Nói Tiếng Lạ - Cởi Bỏ Thành Kiến Để Tiếp Nhận (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Chúa Sẽ Sai Ai? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.