VietChristian
VietChristian
svtk.net

Spring Photo

Ánh Sáng của Chúa Giáng Sinh cho những ngày đen tối của cuộc đời

Giăng 1:1-14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/25/2005; 823 xem 10 lưu
Xem lần cuối 0.85 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Tái Khám Phá Vương Quốc Đức Chúa Trời, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.