VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Sứ điệp của Đức Chúa Jêsus về Vương Quốc

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/8/2006; 315 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 15:20:12
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Tái Khám Phá Vương Quốc Đức Chúa Trời.


SốKhách từMới xem
1Changi, Singapore6339.16 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Quyền Năng Của Sự Cảm Tạ Và Ngợi Khen (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
2Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)2
3Trả Giá Cho Sự Vâng Phục (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Người Được Chúa Dùng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Đời Sống Cơ Đốc Trưởng Thành (Mục Sư Đoàn Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.