VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Sứ điệp của Đức Chúa Jêsus về Vương Quốc

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/8/2006; 314 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.92 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Tái Khám Phá Vương Quốc Đức Chúa Trời.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.98 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Biết Ơn, Nhớ Ơn Và Tạ Ơn Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
2Phát huy tâm trí của Đấng Christ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
3Renewed In The New Year (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
4Người Thờ Phượng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
5Cửa Của Chiên (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.