VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Uy quyền được ủy nhiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/22/2006; 300 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 22:24:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Tái Khám Phá Vương Quốc Đức Chúa Trời.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US4046.55 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tôi Tạ Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Ngang Qua Đồng Vắng (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
3Vượt Qua Sự Ngã Lòng (Mục Sư Phan Minh Hội)2
4Đúng Nghĩa Của Sự Tạ Ơn (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Để Gia Đình Bớt Sóng Gió (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.