VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Autumn Photo

Uy quyền được ủy nhiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/22/2006; 421 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.55 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Tái Khám Phá Vương Quốc Đức Chúa Trời.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.