VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Đối diện với sự ngã lòng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/5/2006; 584 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 7:52:4
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Ðời Sống Ðắc Thắng.


SốKhách từMới xem
1, France5191.79 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Chiến Thắng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Chúa Ngự Trong Giới Hạn Của Tôi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Nối Kết Tình Thân Trong Hội Thánh (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5Niềm An Ủi Cho Một Ông Lão (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.