VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Đối diện với sự ngã lòng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/5/2006; 585 xem 12 lưu
Xem lần cuối 0.56 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Ðời Sống Ðắc Thắng.


SốKhách từMới xem
1, , US0.63 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ít Lâu Nữa (Mục Sư Trương Trung Tín)3
2Biết Chúa Càng Hơn (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
3Sứ Mạng Không Thay Đổi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
4Đối diện với sự ngã lòng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Những chi phối ngăn trở ta suy nghĩ cách đẹp Lòng Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.