VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Đối diện với những thách thức

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/19/2006; 563 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 8:10:19
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Ðời Sống Ðắc Thắng.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US5823.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chiến Dịch Truyền Giáo Vĩ Đại Và Kết Quả Nhất Lịch Sử (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
2Đức Tin Đi Qua Cơn Đỏ Lửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Sáng Thế, Giáng Thế, Tận Thế (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
4Biết Mình Gian Dối? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Để Được Hưởng Sự Sống Đời Đời (Mục Sư Nguyễn Hữu Cương)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.