VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Đối diện với những thách thức

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/19/2006; 576 xem 8 lưu
Xem lần cuối 0.29 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Ðời Sống Ðắc Thắng.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.35 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Để Tưởng Nhớ Người (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
3Cội Nguồn Ơn Phước (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
4Hiệp Nhất Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương)2
5Tâm Hồn Cô Đơn (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.