VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Đối diện với những thách thức

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/19/2006; 563 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1.66 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Ðời Sống Ðắc Thắng.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.67 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)7
2Sự Công Bình Và Phán Xét (Mục Sư Lê Thanh Liêm)4
3Sức mạnh của lời chúc phước (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
4New Virtues (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
5Bằng Chứng Của Tình Yêu (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.